TV TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức dạng GameShow truyền hình

TeamShow BoardGame

Trò chơi chiến lược được sử dụng như môn Cờ tư duy

Strategic TeamShow

Trò chơi chiến lược tranh hợp co-opetition (hợp tác trong cạnh tranh)

indoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong nhà dạng thách đố trí tuệ

outdoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức ngoài trời dạng team building

adventure TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong các chuyến du lịch mạo hiểm

BizShow

Trò chơi chiến lược mô phỏng hoạt động kinh doanh

online BizShow

Trò chơi chiến lược kinh doanh thi đấu trên mạng internet

 

TeamShow

GameShow phát triển đội ngũ

Chiến lược, trong tiếng La-tin được định nghĩa là "nghệ thuật của các vị Tướng" tức là định hướng việc di chuyển cho các đội quân lớn, cùng các hoạt động tác chiến tương ứng, để chiếm giữ được những vị trí quan trọng, tạo được thế & lực lâu dài cho quân đội. Ngày nay, "tư duy chiến lược" được áp dụng rộng rãi vào cuộc sống để định hướng các hoạt động mang lại giá trị bền vững trong tương lai.

Áp dụng phương pháp tư duy ấy,  TeamShow - Strategic TeamBuilding GameShow  được thiết kế như một trò chơi chiến lược, mô phỏng những tình huống "tranh hợp" tức là hợp tác trong cạnh tranh (co-opetition) được đúc kết từ "lý thuyết trò chơi" và "thực tế quản trị", khi mà tư duy cạnh tranh và tinh thần hợp tác được thử thách cao độ. TeamShow được thiết kế để khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong cùng Đội Nhóm (team building), đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để các Đội Nhóm khác nhau thi thố tài năng thông qua những chiến thuật tương tác cực kỳ thú vị.

TeamShow được phát triển tiếp biến theo hướng áp dụng vào kinh doanh thành  BizShow - Strategic Business GameShow. Cả hai chương trình phối hợp nhau tạo nên sân chơi hấp dẫn dành cho cộng đồng khởi nghiệp kích hoạt thương hiệu & nhân hiệu. Các Bạn tìm hiểu, đăng ký rèn luyện và tham gia các giải thi đấu nhé nhé ...

0917 971 978

 

 

TeamsLead - Team Leadership Center:

(học viện phát triển lãnh đạo TeamsLead)

 

 

# Mô hình TeamShow BoardGame:

(rèn luyện chiến lược TeamShow trên sa bàn)

 

# Chương trình TeamShow:

(gameshow thực tế về phát triển đội ngũ)

 

 

# Nhận xét về TeamShow:

(từ đối tác, khách hàng và nhà tài trợ...)