TV TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức dạng GameShow truyền hình

TeamShow BoardGame

Trò chơi chiến lược được sử dụng như môn Cờ tư duy

Strategic TeamShow

Trò chơi chiến lược tranh hợp co-opetition (hợp tác trong cạnh tranh)

indoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong nhà dạng thách đố trí tuệ

outdoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức ngoài trời dạng team building

adventure TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong các chuyến du lịch mạo hiểm

BizShow

Trò chơi chiến lược mô phỏng hoạt động kinh doanh

online BizShow

Trò chơi chiến lược kinh doanh thi đấu trên mạng internet

 

TeamShow

# Strategic TeamBuilding GameShow

Là GameShow mang tính chiến lược, phối hợp tương tác giữa on-line và off-line, giữa hoạt động indoor và outdoor... để làm nền tảng xây dựng đội nhóm cho các tổ chức. Theo đó, TeamShow vừa khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong cùng đội nhóm, vừa tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để các đội nhóm khác nhau tranh đua cùng phát triển. Thông qua thi đấu TeamShow, các tổ chức sẽ có thể rèn luyện đội ngũ, phát triển nhân tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Hãy đăng ký thành viên và tham gia các giải đấu TeamShow để biết cách điều phối nguồn lực, phát triển đội ngũ và trở thành những nhà lãnh đạo chiến lược nhé !

 

 

 

# online TeamShow:

Điều phối nguồn lực trên sa bàn

 

 

outdoor TeamShow:

Thi đấu thực tế ngoài trời

 

 

# Nhận xét về TeamShow:

... từ người xem, người chơi, nhà tài trợ ...

 

 0969879399