TV TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức dạng GameShow truyền hình

TeamShow BoardGame

Trò chơi chiến lược được sử dụng như môn Cờ tư duy

Strategic TeamShow

Trò chơi chiến lược tranh hợp co-opetition (hợp tác trong cạnh tranh)

indoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong nhà dạng thách đố trí tuệ

outdoor TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức ngoài trời dạng team building

adventure TeamShow

Trò chơi chiến lược được tổ chức trong các chuyến du lịch mạo hiểm

BizBizShow

Trò chơi chiến lược mô phỏng hoạt động kinh doanh

online BizBizShow

Trò chơi chiến lược kinh doanh thi đấu trên mạng internet

 

TEAMSHOW # GameShow về chiến lược đội nhóm

"Chiến lược" ban đầu được định nghĩa là nghệ thuật chuẩn bị và định hướng việc di chuyển các đội quân lớn, cùng các hoạt động tác chiến phù hợp, để chiếm giữ được những vị trí quan trọng, tạo được thế & lực lâu dài cho quân đội. Ngày nay, "tư duy chiến lược" được áp dụng rộng rãi vào cuộc sống để định hướng các hoạt động mang lại giá trị bền vững trong tương lai. Còn trong kinh doanh thì "hoạch định chiến lược" nghĩa là phát thảo các con đường đi đến tương lai, xác định sản phẩm nào, dịch vụ nào sẽ phục vụ cho thị trường nào, và các phương thức tổ chức kinh doanh tương ứng, sao cho tạo được lợi thế cạnh tranh cao hơn so với đối thủ, để có thể chủ động quyền biến theo sự thay đổi của môi trường...

Áp dụng lối tư duy ấy, TeamShow được thiết kế như một trò chơi chiến lược strategic gameshow, mô phỏng những tình huống "tranh hợp" tức là hợp tác trong cạnh tranh (co-opetition) được đúc kết từ "lý thuyết trò chơi" và "thực tế kinh doanh", khi mà tư duy cạnh tranh và tinh thần hợp tác được thử thách cao độ. GameShow được thiết kế để khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong cùng Đội Nhóm (team building), đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để các Đội Nhóm khác nhau thi thố tài năng thông qua những chiến thuật tương tác cực kỳ thú vị. GameShow được phát triển thành 3 phiên bản bổ sung cho nhau:

# TeamsLead "trò chơi tư duy" trên sa bàn --> rèn luyện năng lực lãnh đạo để xây dựng và điều phối các nguồn lực

# TeamShow "trò chơi chiến lược" dạng team building--> rèn luyện năng lực phối hợp đồng đội và liên minh với các đối tác

# BizBizShow "trò chơi kinh doanh" dạng TV gameshow --> rèn luyện năng lực cạnh tranh trong hợp tác  để đáp ứng nhu cầu thị trường

0969 879 399

 

 

# TeamsLead - Team Leadership Center (học viện lãnh đạo Đội Nhóm)

 

# TeamShow (gameshow về chiến lược đội nhóm)

 

# BizBizShow (gameshow về chiến lược kinh doanh)